Neden İşletme?

İşletme, insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere bilgi, insan, teknoloji, finansal kaynak ve benzeri güncel üretim faktörlerini en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak optimum kâr, süreklilik ve sosyal sorumluluk amaçlarını yerine getirmek, ekonomik mal ve hizmet üretmek için kurulmuş iktisadi birimler ve bu birimleri inceleyen bilim dalıdır.

İşletme eğitiminde sosyal konulara analitik bakış açısı kazandırmak, kıt kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının yollarını öğretmek ve firmaların dolayısıyla ülke ekonomisinin en verimli şekilde yönetilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Bununla birlikte işletme eğitiminde işletme kavramını, işletmelerin yerine getirdiği işlevleri, iç ve dış çevresini tanıyan, analiz yapabilen, sorunlara çözüm önerileri üretebilen, sağlıklı kararlar alabilen, finans, muhasebe, pazarlama, üretim yönetimi, sayısal yöntemler gibi işletmeyle ilgili her alanda donanım sahibi profesyonel yöneticiler yetiştirmek hedeflenmektedir. Ayrıca kendi işini yapmak isteyenler için girişimcilik yönelimli dersler verilerek işletme bilgisine sahip girişimcilerin iş hayatına katılımı da sağlanmaktadır.

Tüm bunlar göz önüne alınarak İşletme Bölümümüz, eğitimde bilgisini dünyadaki yeniliklere göre güncelleyebilen, çok iyi derecede yabancı dil bilen, çağdaş teknolojiyi yakından izleyen, yenilikçilik ve girişimcilik özelliklerini kazanmış öğrencileriyle ön plana çıkmayı planlamaktadır.Yukarı