Programın Amacı

İşletme Bölümü:

• Dünyanın ilk organize ticaret merkezi kabul edilen Kültepe Karum'da başlayan ticaret geleneğini tarih boyunca sürdüren ve günümüzde ihracata yönelik üretim yapan bir kent olan Kayseri ve yakın çevresindeki sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinin ihtiyaç duyduğu yöneticileri,

• Kontrol edilemeyen ve kontrol edilebilen çevre değişkenleriyle başa çıkabilecek kaliteli eğitim almış potansiyel yöneticileri,

• Yönetim, pazarlama, finans, dış ticaret gibi güncel işletme derslerini bilen iş dünyasının ihtiyaç duyacağı girişimcileri,

• Mesleki bilgi yanında yüksek düzeyde toplumsal sorumluluk bilincine sahip toplumsal değerlere bağlı, ahlaki ilkeleri olan, çalışmaya başladığı işletmede ve içinde bulunduğu toplumda olumlu yönde fark yaratan mezunları,

• Daha lisans eğitimi esnasında fabrika gezileri, örnek girişimci ile yöneticilerin konferansları ve staj imkânları sayesinde teori ve uygulamayı birleştiren işletmecileri

yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Yukarı