Çalışma Alanları

İşletme Bölümü, iş alanı en geniş olan bölümdür. Gerek kamu gerekse özel sektörde hemen hemen her alanda İşletme mezunları için iş imkânları vardır:

• Kendi işlerini kurarak girişimci olarak iş hayatına katılabilirler.

• Özel sektörde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası işletmelerin muhasebe, finans, yönetim, pazarlama, insan kaynakları gibi bölümlerinde profesyonel yönetici olarak çalışabilirler.

• —Kamu kurumlarında (Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bakanlıklar vb.) görev alabilirler.

• —Yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek akademisyen olabilirler.

 

 

 

 

 Yukarı