Burslar ve Kontenjanlar

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde verilen tüm burslar karşılıksız olup, herhangi bir şarta (derslerden başarısızlık, öğrenim süresinin uzaması, sağlık sebebi, devamsızlık v.b.) bağlı olmaksızın öğrenim süresince (mezun oluncaya kadar) devam eder.

Aşağıdaki tabloda 2012-2013 eğitim-öğretim yılına ait kontenjanlar, burslar ve ücretler ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

 Yukarı