Akademik Kadro


Dr. Öğr.Üyesi
Ceren AYDEMİR

Bölüm Başkanı

[cseyhan@nny.edu.tr]

Detay

Prof. Dr.
Onur GÖZBAŞI

Öğretim Üyesi

[ogozbasi@nny.edu.tr]

Detay

Prof. Dr.
Ali KAYA

Öğretim Üyesi

[akaya@nny.edu.tr]

Detay

Prof. Dr.
Emine KILAVUZ

Öğretim Üyesi

[ekilavuz@nny.edu.tr]

Detay

Doç. Dr.
Burcu ORALHAN

Öğretim Üyesi

[boralhan@nny.edu.tr]

Detay

Arş. Gör.
Sinem SARGIN

Araştırma Görevlisi

[ssargin@nny.edu.tr]

Detay


Dr. Öğr. Üyesi
Emin ÇAKILCI

Öğretim Üyesi

[ecakilci@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr.Üyesi
Mustafa OKUR

Öğretim Üyesi

[mokur@nny.edu.tr]

Detay

Harun EKİNCİ

Öğr. Gör.
Harun EKİNCİ

Öğretim Üyesi

[hekinci@nny.edu.tr]

Detay

Kübra SELVİ

Öğr. Gör.
Kübra SELVİ

Öğretim Üyesi

[kselvi@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr.Üyesi
Nihan Gizem KANTARCI ATEŞ

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

[ngkantarci@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Bekir ÇELİK

Öğretim Üyesi

[bcelik@nny.edu.tr]

Detay

Arş. Gör.
Eyüp Emre ULUĞ

Araştırma Görevlisi

[eulug@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Cihangir AÇIK

Misafir Öğretim Üyesi

[cacik@nny.edu.tr]

Detay

Misafir Öğretim Üyeleri


Dr.Öğr.Üyesi
Ahmet SOMUNCU

Misafir Öğretim Üyesi

[asomuncu@erciyes.edu.tr]

Detay

Prof. Dr.
Alper ASLAN

Misafir Öğretim Üyesi

[alperaslan@erciyes.edu.tr]

Detay

Prof. Dr.
Azzem ÖZKAN

Misafir Öğretim Üyesi

[azzem@erciyes.edu.tr]

Detay

Öğr.Gör.
İbrahim BOZBIYIK

Misafir Öğretim Elemanı

[ibozbiyik@erciyes.edu.tr]

Detay

Öğr.Gör.
Nükhet Ünal RUTLİ

Misafir Öğretim Elemanı

[nunal@nny.edu.tr]

Detay

Öğr.Gör.
Süleyman AYDIN

Misafir Öğretim Elemanı

[aydins@erciyes.edu.tr]

Detay

Öğr. Gör.
Hacer Melike İPŞİRLİ

Misafir Öğretim Üyesi

[hacermelike@gmail.com]

Detay

Öğr. Gör.
Tuğba DIVARCI

Misafir Öğretim Üyesi

[tgbdvrc@gmail.com]

Detay


Feyza SOMTAŞ LEKESİZCAN

Doktor

[]

Detay

Yukarı