Neden İşletme?

İşletme eğitiminde sosyal konulara analitik bakış açısı kazandırmak, kıt kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının yollarını öğretmek ve firmaların dolayısıyla ülke ekonomisinin en verimli şekilde yönetilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Programın Amacı

Programın Özellikleri

Gerekli Vasıflar

İşletme eğitimi almak isteyen öğrencilerin sözel yeteneğinin yanısıra sayısal düşünme yeteneğinin olması gerekmektedir. Bu nedenle sosyal bilimler, Türkçe ve matematiğe yatkın öğrenciler İşletme Bölümünü tercih edebilirler.

Çalışma Alanları

İşletme Bölümü, iş alanı en geniş olan bölümdür. Gerek kamu gerekse özel sektörde hemen hemen her alanda İşletme mezunları için iş imkânları vardır: • Kendi işlerini kurarak girişimci olarak iş hayatına katılabilirler.

Ders Programı

Ders İçerikleri

  BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl İŞL 1101 İşletme I İşletmeciliğin genel esasları ve temel kavramlar. İşletme hukuki yapıları. İşletme çevresi. İşletmenin amaçları. İşletmenin fonksiyonları. İşletme kuruluşu.

Burslar ve Kontenjanlar

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde verilen tüm burslar karşılıksız olup, herhangi bir şarta (derslerden başarısızlık, öğrenim süresinin uzaması, sağlık sebebi, devamsızlık v.b.) bağlı olmaksızın öğrenim süresince (mezun oluncaya kadar) devam eder.

İletişim

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ - İŞLETME BÖLÜMÜ - İLETİŞİM BİLGİLERİ   Adres: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi Erkilet Dere Mah. Kocasinan/KAYSERİ Tel: 0 (352) 324 00 00/03 Fax: 0 (352) 324 00 04 e-posta: isl@nny.edu.

Laboratuvarlar

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde iki adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Öğrenci Staj Hareketliliği

Bu hareketlilik türü, Leonardo da Vinci II döneminde A tipi projeler kapsamında “Yüksek Öğrenim Görenlere Yönelik Yerleştirme Projeleri” olarak gerçekleştirilmiştir.

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Socrates II Döneminde "Öğrenci Değişimi" faaliyeti olarak isimlendirilen bu faaliyet, 2007-2013 yılları arasında sürecek Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında "Öğrenci Öğrenim Hareketliliği" faaliyeti olarak devam edecektir.

Uluslararası Ofis

 NNY Üniversitesi Uluslararası Ofisi kendi öğrencilerine ve aynı zamanda yurtdışından üniversitemizde eğitimine devam etmek isteyen öğrencilere bilgi sağlamak ve destek vermek amacıyla kurulmuştur.

Akademik Takvim

Sınav Takvimi

Sınav Arşivi

 2012-2013 Güz Yarıyılı 1. Sınıf Ara Sınav Programı  2012-2013 Güz Yarıyılı 2. Sınıf Ara Sınav Programı  2012-2013 Yılı Bahar Yarıyılı 1. Sınıf Ara Sınav Programı   2012-2013 Bahar Yarıyılı 2.

Bölüm Etkinlikleri

Rehber

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Dekan: Prof. Dr. Ali KAYA e-mail: akaya@nny.edu.

İşletme Bölümü Kalite Komisyonu

  İşletme Bölümü Kalite Komisyonu Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Ceren AYDEMİR Üyeler: Prof. Dr. Onur GÖZBAŞI Doç. Dr. Burcu ORALHAN Arş. Gör.

Öz Değerlendirme Raporları

İşletme Anabilim Dalı Öz Değerlendirme Raporu

Paydaşlarımız

Kalite Politikamız

Vizyon

Vizyon Evrensel değerler çerçevesinde, yüksek düzeyde kaliteli eğitim verebilen, nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapabilen bu nedenle ilk sırada tercih edilen uluslararası düzeyde saygın bir işletme bölümü olarak tanınmaktır.

Güncel Ders Planı

                          T.C.

Yukarı